Bestyrelsen

Foreningens syv bestyrelsesmedlemmer

Torben A. Vestergaard – Formand – pens. museumsinspektør Cathrinesminde Teglværk
Kim Jacobus Paulsen – Højskoleforstander
Christian Frederiksen – Fhv. bestyrelsesformand for Cathrinesmindes Venner
Poul Anton Sørensen – HorsensGruppen
Jørgen G. Berthelsen – Formand for Nivaagaard Teglværks Ringovn
Mariann Kristensen – Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland
Jørgen Pindstofte – Næstformand i Lilleskov Teglværk

Kai Ambus, suppleant – Nivaagaard Ringovn
Jacob Hanquist Petersen, suppleant – HorsensGruppen

Jacob Hanquist Petersen, kasserer – HorsensGruppen
Carl Jørgen Schousboe, revisor – Nivaagaard Ringovn

Kontakt

Torben A. Vestergaard – Bestyrelsesformand
Tlf.: 7195 9635 – 7444 9474
Mailadr.: tavestergaard@icloud.com

Poul A. Sørensen
Tlf.: 5072 7648
Mailadr.: bipas@outlook.dk

Foreningens CVR-nummer: 41 12 55 43

Indbetalinger til foreningen

Hvis du gerne vil støtte foreningen med et beløb, kan du indbetale det på denne konto:
Regnr.: 9570
Kontonr.: 1300 5060
Dette kontonummer skal også benyttes ved indbetaling af kontingent.

Kontingent for medlemskab af foreningen

For enkeltpersoner er kontingentet 100,- kr. pr. år.
For foreninger er kontingentet 200,- kr. pr. år.

Vedtægter for – Foreningen Teglværksinitiativerne i Danmark

Referater fra møder i bestyrelsen og generalforsamlinger.