Teglværker fra 1800-2020

Teglværker i drift i 2020.
Udarbejdet af Carl Jørgen Schousboe, Nivaagaard Teglværks Ringovn.

8 teglværksejere (1)
12 (14) værker producerer mursten (2)
2 værker producerer kun tagsten
1 værk producerer kun molersten

Totalt: 15 (17) teglværker i Danmark

NOTER

(1)
Egernsund-Wienerberg A/S er et aktieselskab med flere teglværkesejere. Formelt ligger ejerskabet for alle teglværkerne ikke i aktieselskabet. men for overskuelighedens skyld er
det fremstillet sådan her.
(2)
Petersen Tegl består af tre sammenlagte naboteglværker. I hver af de tre afdelinger (tidl. teglværker) er der fuld selvstændig produktionslinjer (forarbejdning, formning, tørring, og brænding). Men i salgsapparatet fremstår de som var det et teglværk.
(3)
Nyt selskab fra NOV 2019 omfatter:
• Som hidtil Wienerbergs:
– To teglværker i Sverige samt
– Peders Hvile og Peders Minde.
• Nu også:
– Helligsø og Vesterled samt
– Stoffers Bjælker & Bachmanns Dæmning.
(4)
Carl Matzen sælger via kontoret Egernsund-Wienerberg. (Til Sverige dog via et svensk selskab)

Graf over udviklingen af antal teglværker, der har været i drift
fra 1800 til 2020.
I 1892 var der 975 i drift, det højeste antal i perioden.

Grafen er udarbejdet på grundlag af Verner Bjerges database, hvor der er registreret ca. 3000 teglværker, der har været i drift i perioden.

Teglværker i drift fordelt på sogne