Teglværker fra 1800-2023

Teglværker i drift i 2023.
Udarbejdet af Carl Jørgen Schousboe, Nivaagaard Teglværks Ringovn.

7 teglværksejere
11 (13) værker producerer mursten
2 værker producerer kun tagsten
1 værk producerer kun molersten

Totalt: 14 (16) teglværker i Danmark

Graf over udviklingen af antal teglværker, der har været i drift
fra 1800 til 2020.
I 1892 var der 975 i drift, det højeste antal i perioden.

Grafen er udarbejdet på grundlag af Verner Bjerges database, hvor der er registreret ca. 3000 teglværker, der har været i drift i perioden.

Teglværker i drift fordelt på sogne