Skanderborg Kommune

Hvis det går, som vi håber, vil bogen om teglværkerne i Skanderborg Kommune, som er den 5. i serien ”Danmarks Teglværker”, kunne udgives midt på året 2021. Vi håber, at coronarestriktionerne ikke er så stramme til den tid, så vi kan præsentere bogen ved en reception, ellers vil vi vente, til det er muligt at afholde en reception.

Bogen er rigt illustreret og omhandler beskrivelse af 34 teglværker, hvor det første, vi kender til, er fra omkring 1779, til det sidste, der lukkede i 1989, og 4 teglovne, som har eksisteret i den sene middelalder og renæssancen. Der er altså fremstillet teglprodukter på teglværker i Skanderborg Kommune i 210 år.

For denne udgivelse er der en ny forfatter, der har skrevet analysen/indledningen, det er Kim Jacobus Paulsen, der er museumsinspektør ved Slesvigske Vognsamling i Haderslev. Han har et omfattende og indgående kendskab til teglværkshistorie, idet han har været museumsinspektør på teglværksmuseet Cathrinesminde.

Der skal lyde en stor tak til Bente Klercke Fonden, Dansk Lokalhistorisk Forening, Velux Fonden, Danske Tegl og Horsens Folkeblads Fond, uden deres støtte havde det ikke været muligt at udgive bogen.

Bogens forside er et foto af Nygaarde Teglværk ved Ry. Fotoet er fra ca. 1940 og fotograferet af Otto Christensen, som var søn af Marius Christensen, der var den sidste ejer af teglværket.