Arkæologiske udgravninger

Litteratur om arkæologiske udgravninger af teglovne og teglværker

Udarbejdet af Jørgen G. Berthelsen

Abrahamsen Niels: Palæomagnetisk undersøgelse af teglsten fra Pamhule skov. Antikvariske studier 3, 1979, s. 107-110, Kbh

Abrahamsen, Niels: Arkæomagnetiske forsøg med rekonstruerede teglovne. Kuml 1982/83 s 265-278

Andersen, Lis Strunge: Danmarks Ruiner 6. Teglovne. Bevaringsarbejdet 1984. Skov og naturstyrelsen, 1992.

Anonym: Helsingørs Teglbrænderier i middelalderen. Lerindustrien 1934. s 122-126.     

?: Teglgårdsmarken: en teglovn fra slutningen af middelalderen eller begyndelse …, Stavn 1993 s. 63-68

?: Middelalderteglværker i Ringsted kommune, specielt Benløse teglværk. Årbog for Historisk samfund for Sorø Amt Bd 72, 1985 s 47-53

Arkæologiske udgravninger i Danmark. Det arkæologiske nævn, Kbh, diverse årgange:

306/1990;

153/1991;

548/1999: Grøddevej I;

593/1999: Røjvang I(Gesten);

680/1999 Tegls

Berthelsen JG, Hessel T, Jensen OL, Mikkelsen H: Kakkelmageren. Hørsholm Egns Museum Årbog 1995. Hørsholm 1996.

Bodilsen, Inge: Genbrugt gravhøj. Sønderjysk månedsskrift, 1989 nr 7/8 s 226-230

Christensen, P: De gamle teglværker ved Dronninglund. I: Vendsysselske Aarbøger 1951 s 130-143, Hjørring 1951

Dyssel, JA: Om Indretningen og Anlægget af smaae Teglbrænderier ved Landsbyerne. Kgl Landhuusholdnings-Selskab, Kjøbenhavn, 1772, Udg af WH Hansen. Uddrag af dette arbejde er optrykt i: Andersen: Lis Strunge: Danmarks Ruiner 6.

Eg, Peder: Give egnen. Give Borger- og Erhvervsforening 1984 s.44-47 (om middelalder teglovn i Lindeballe)

Faye, Aa: Helsingør Bymuseum 1973-76, Heri: Teglovn i Gurre. Helsingør Bymuseum, Årbog 1973-76, s. 55-72.

Fischer-Møller H: Teglværkskemi, 1906, Statsprøveanstaltens laboratorium, København, J Frimodts Boghandel

Graugaard, Esben: Peder Teglbrænders teglværk i Vestervig. Sydthy Aarbog 1994, s 20-26

Gulddal, M E: En middelalderlig teglovn fra Bruunshåb. I: Fra Viborg Amt 1958 s 7-21

Hansen, Birgit Als: En teglovn i Grønholt. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening, 1984, s. 4-8

Hansen, Birgit Als: Et 700-årigt teglværk. I: Danmarks Længste udgravning, København 1987 s 130-134

Hansen, Birgit Als: Middelalderlige teglovne – med udgangspunkt i de senere års fund. Bygningsarkæologiske Studier, 1985, s. 7-16

Hansen, Birgit Als: Et 700-årigt teglværk. I: Danmarks længste udgravning, Piul Kristensens forlag, 1987, s. 130-134

Hansen, Birgit Als og Sørensen, Morten Aamand: Bistrup Teglværk, Hikuin 6, 1980 s. 223-264

Hjermind, Jesper: Brokkernes budskab. Skalk 1995, s 16-17

Koch, Jan: Bagte sten. Skalk 1973 nr 1, s. 3-9

Kristensen, Tenna: Tegls (Nordborg). Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1999 side 222q

Larsen, Anne-Christine: En teglovn ved Trollesminde. Glimt af et af middelalderens fornemste håndværk. NoMus, nr 2 s 6-10, 1993 Hillerød

Larsen, Anne-Christine: Nye undersøgelser af teglovne i Nordsjælland. I: Arkæologi i Frederiksborg Amt, 1983-1993, Frederiksborg Amts museumsråd, 1993.

Mortensen, R: En middelalderlig teglovn. Vejle Amts Årbøger 1916, s. 1-20.

Møller E: Tegl 800 år i Danmark. Tegl 8, 1964, Teglinform, Hasselager

Møller-Christensen, V: Æbelholt Studier. Fra Frederiksborg Amt, Årbog 1948. Hillerød 1949

Møller Christensen, V: Æbelholt Kloster. Nationalmuseet, 1982.

Nielsen K: En Tegelugn i Lemmeströ – en av de älste i Skåne? Ale, Historisk tidsskrift för Skåneland nr. 1, 1978 s. 13-24.

Nielsen, K K: Historisk forenings udgravning i Farum Lillevang. Årsskrift 1953. Udgivet af Historisk forening for Vejrløse kommune, s. 11-13

Nielsen, K K: Fund af middelalderligt pottemagerværksted i Farum Lillevang. Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbog 1955, s. 1-6

Nielsen, K K og Larsen, T W: Udgravningerne i Farum Lillevang. Årsskrift udgivet af Historisk forening for Værløse kommune, 1971, s. 28-35.

Nielsen S: Et middelalderligt teglværk i Pamhule skov. Antikvariske Studier 2, 1978, s. 220-222.

Nielsen S: En middelalderlig teglværksindustri i Pamhule skov nær Haderslev. Antikvariske Studier 3, 1979 s. 87-106, Kbh.

Nørgård H: Teglværkerne ved Stenstrup Issø, Årbog for Svendborg og omegns museum s54-68, 1987

Ovesen, A: Teglbrænderiet i Middelalderen. Hvorfra hentede København sine byggematerialer?. Lerindustrien 18 feb1937 s 25-29.

Pedersen, Kenno: Teglovnen i Gurre udgravet. I: Jul i Nordsjælland. 1975, årg. 30 s 21-22

Rasmussen J & Meyer O: Gamle Teglværker, 1968, Nyt Nordisk Arnold Busk, København

Rigsantikvarämbetet och Sveriges Tegelindustriförening: Tegelbruk.

Roland, Anders: Äldre Taktegel. Sveriges Tegelindustriförenings populära yrkesböcker No. 6, Helsingborg 1912

Roland, Thomas og Krogh, Marianne: Lillelund Have III. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1998 s 146-147.

Rostholm, Hans: Grødevej 1 (Ikast). Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1999 s 201

Skaarup, Jørgen: Lastet med Tegl. Skalk 1982 nr 6, s 4-10

Skaarup, Jørgen: Tiles and Coastal trade. A contribution to the Economic life of south-east Funen and Langeland during the Renaissance. Journal of Danish Archaeology, vol. 3, 1994, s 177-186

Sylvest, Bent: En middelalderlig teglovn i Kirkholm. I: Bjerre Herreds Bogen s 137-140. Glud Museum 1963

Thomsen, Albert: En middelalderlig teglovn ved Holbæk. I: Fra Holbæk amt XI,2,1943 s 176-182

Tornbjerg, S A: En middelalderlig teglovn ved Æbelholt Kloster. I: Antikvariske Studier 4, 1980, s. 317

Uhre, Rudolf: Svendsholm Teglovn. Egnshistorisk Studiecenter, Ulfborg Vemb. Årsskrift 10 årg. 1996 s 28-51

Uhre, Rudolf: Svendsholm Teglovn. Hardsyssel årbog, 1996 s 45-60

Vest, Kjeld Borch: Odense Middelalderlige Bispegård. I: Hikuin 13, s. ?

Wijnblad, C: Afhandling om Mur og Tak-Tegelbruks Inrättande. Stockholm 1762