Litteratur om teglværker og teglsten

Udarbejdet af Jørgen G. Berthelsen

Abrahamsen N: Palæomagnetisk undersøgelse af teglsten fra Pamhule skov. Antikvariske studier 3, 1979, s. 107-110, Kbh.

Adriansen, Inge: Det sønderjyske teglværksprojekt – historie, indhold og resultater. I: Lokalhistorisk Journal, 1985 nr. 1, s. 3-10

Adriansen, Inge: Rendbjergfigurer. Pynt på facaderne på ejendomme i Sottrup Sogn. I: Årsskrift for Sottrup Sogn 1989, s. 29-35

Adriansen, Inge: Kvinder i teglindustrien gennem 3 generationer. Arbejderhistorie nr 34, 1990 s 2-17

Adriansen, Inge: Kvindeliv på teglværkerne ved Flensborg Fjord i 3 generationer, 1991, Cathrinesmindes venner

Adriansen, Inge: De Forenede Teglværker i Egernsund 1894-1994. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1994.

Adriansen Inge, Biering Karsten, Christensen Steen Ove: Teglværker ved Flensborg fjord, 1984, Drama, Gråsten

Adriansen I, Christensen JK: Arbejderboligerne ved Cathrinesminde. Chathrinesmindes venner, 1993

Adriansen I, Jørgensen FB, Aabenhus A: Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord, 1986, Teglværks projektet, Gråsten

Adriansen I, Christensen SO: Cathrinesminde Teglværk, 1988, Cathrinesmindes venner

Adriansen, Inge; Berthelsen, Jørgen, Villemoes, Elise og Smedegaard, Inger: Fire Teglværksinitiativer. Tegl gennem tiderne 1883-1993. Tegl 1/93

Adriansen, Inge og Paulsen, Kim Jacobus: Teglværker ved Iller Strand. Cathrinesminde Teglværksmuseum, 1999

Albeck-Larsen, L og Rasmussen, Eli: Arbejderen i fotografiet. Fremad, 1973

Albæk, Ann Merete, Torben A. Vestergaard og Liselotte Eick-Rühmann: Industrilandskabet omkring Cathrinesminde Teglværk. Årsskriftet XXVI. Museum Sønderjylland og Cathrinesmindes Venner 2013.

Andersen, Carl Johan Bruun: Hvor gode var “de gode gamle dage?” I: Årbog for Frederiksborg Historiske Samfund, 1990 s 63-68.

Andersen, Erik Skifter: Erhvervsvirksomheder i Åbenrå 1847-1997, Bind 1 Industri og håndværk. Aabenraa Handelsstandsforening, 1997

Andersen HJ, Jørgensen FB, Kjær E & Rose H: Kalk og tegl i 100 år. Kalk- oh teglværksforeningen af 1893 og Kalk- og teglinformation, Hasselager, 1993

Andersen, Richard: Spredte træk omkring en virksomhed. Egnsbogen 1984, 49-52

Andersen, Svend-Erik: Det gamle Fredericia fortalt i billeder. 1968

Andersson L: Teglbränning, teori og praktisk tillämpning, 1927

Andersen, Lars: Teglindustrien – teknologi og levevilkår. Fabrik og Bolig 1985 s 3-13

Andersson Theodor: Lidt historie om Nivå dens befolkning og virksomhedens tilblivelse. Hillerød 1962.

Andersson, Theodor: Minder fra det gamle Nivaa. Frederiksborg Amtsavis 7/2 1963 og 9/2 1963.

Andersson, Theodor: Nivaa 1672-1942. Bondes Bogtrykkeri, København 1942

Andersson, Theodor: Nivågård Teglværks historie. Lerindustrien årgang 67, 1964, s. 116-122

Andreasen, A H M: Mørtel, glas og keramik. 24 forelæsninger for kemiingeniørstuderende. Den Private Ingeniørfond, 1959.

Andreasen, Victor: Aktieselskabet Faxe Kalkbrud gennem de sidste femogtyve år. 1959

Anonym: Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi 1889-1964. Kbh. 1964

Anonym: Allerød Sø´s historie. I: Nøglehullet, nyt fra Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød kommune, 1989, nr. 1, s. 3-5 (om Blovstrød Teglværk)

Anonym: Dansk Teglmesterforening af 1899´ 75års jubilæum. 1974

Anonym: Grængegårdens Teglværk, 1898-1948

Anonym: Helsingørs Teglbrænderier i middelalderen. Lerindustrien 1934. s 122-126.

Anonym: Horsens Nye Kalkværk. Horsens Avis, artikelserie juli-sept 1978 (Kalkværket var også teglværk)

Anonym: Ringovnen på Nivågård Teglværk. 1985

Anonym: Teglværksforeningen af 1893. 12/4 1893-12/4 1918. Kbh? 1918

Anonym: Tønballegård Teglværk. I brochure om vandreture mellem Horsens og Juelsminde.

Anonym: Ziegel für das Kloster. Udgivet af Klosterhof Museum, Isenhagen. 39 sider, uden årstal

Anonym: Teglbranchen og dens arbejdsprocesser fra 1960. TEK-SAM, RUC, 1979

Antell, Oluf: Taktegel Tegeltak. Byggforskningsrådet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Antoniewitz, Wilhelm von: Kappelevgaarde. I Greve og Kildebrønde sognes historie, s 99-110. Greve Kildebrønde kommune, 1967

Arentoft, Eskild: Radby teglovn. BL88. (udg. Møntergården)

A/S Ny Kalkbrænderi 1889-1964. C F Spangenberg (red)

Askgaard, H: Den Sønderjyske Industris udvikling fra 1920 til 1970. 1970, s. 102-122

Avenhaus, W: Rechnungsgrundlagen für entwurf und den betrieb Keramischer Brennöfen, 1948

Bager, A: Handel og industri. I: Bjerre Herredsbogen 1963. (heri om Juelsminde Teglværk)

Bang, Jacob Aall Hofman:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Odense Amt

Bang, Ole: Om teglværksdrift på Livø. KREJL 22 årg nr 2, 2002 side 26-28. KREJL 23 årg s9-11

Barløse, Chr. P: Kongeriget Danmarks Handels- og Industrikalender, 2 udg., København 1892

Barløse, Chr P: Kongeriget Danmarks Handels- og Industrikalender, 3 udg., København 1904

Bauch:Ringovn for Teglsteensfabrication eller Kalkbrænderi. Journal for haandværks- og fabriksdrift, 1863 hefte nr 7-10

Bayer, I T: Dansk Provindsindustri, statistisk fremstillet, København 1885

Becker-Christensen, Henrik m fl: Vejles Industri 1732-1996. (Vejles Historie 3). Vejle 1996

Bender, Willi: Lexicon der Ziegel. (ISBN 3-7625-3156)

Bender; Willi: Vom Ziegelgott zum Industrielelektroniker. Geschichte der Ziegelherstellung von den Anfängen bis Heute. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustri. Bonn 2004.

Bergsøe: Den danske stats statistik II s 333-, 1847, København

Bering Liisberg og H Petersen: De danske byerhverv i tekst og billeder.1906

Berthelsen, Anders W: Mursten i generationer, 1873-1998. Vedstårup teglværk gennem 125 år.

Berthelsen, Jørgen G: Stemplede mursten og fliser. Karlebo Lokalhistoriske Forening, Karlebo 1996

Berthelsen, Jørgen G: Tegl med navn. Tidsskrift for Dansk Keramisk Selskab årgang 3 nr 1, 2000 s 11-14

Berthelsen, Jørgen G: Tør Nivaagaard Teglværk fejre 300-års fødselsdag i år? FAHS 15 årgang nr. 3, 2001 s.3-6

Berthelsen, Jørgen G: Frederik Schinkels teglværk på Hald. Fra Viborg-egnen 2011 s 92-105.

Berthelsen, Jørgen G: Nivaa, Teglværk og Samfund 1701-1860. 2012

Berthelsen, Jørgen G og Bjerge, Verner: Stemplede mursten og gulvtegl. 2006

Berthelsen, Jørgen G, Andersen E, Benkjer A, Berthelsen O, Hage J, Overby I og Sørensen P: Dronningens teglværk i Nivaa 1701-1766. Tidsskrift for Dansk Keramisk Selskab årgang 4 nr 1, 2001 s 5-9

Berthelsen JG, Hessel T, Jensen OL, Mikkelsen H: Kakkelmageren. Hørsholm Egns Museum Årbog 1995. Hørsholm 1996.

Berthelsen, Ole: Fra det nordlige Sokkelund. Geografforlaget 1995

Berthelsen, Ole: Geologi i Aalborgområdet. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 1987

Biering, Carsten: Det en arbejdsmand kan fortælle kan godt være af værdi!: Årbog for Arbejderbevægelsens historie Årg. 18, 1988 s 47-57

Biering, Carsten: Tegl og teglværker i København. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Kbh 1992

Bispeskov, P: Teglvarer. I: Johs Andersen og Viggo Sten Møller(reds) Keramik. Jul Gjellerups Forlag, 1946, s 154-172

Bjerge, Verner: Teglværksdrift i Egebjerg. Broen, 2007 nr 3 s 40-43

Bjerge, Verner og Petersen, Jacob Hanquist: Artikelserie i Horsens Folkeblad:

19/6 2010: Glemt og genopdaget: Carolinelund Teglværk

10/7 2010: Med plads til 80.000 sten: Hammersholm Teglværk

9/10 2010: Godsets egne sten af eget ler: Tyrrestrup Teglværk

13/11 2010: Mursten til borg, herregård og fængsel: Bygholms Teglværk, del 1

2011: Bygholms Teglværk del 2; Ditlev Ravns Teglværk; Herregården Urups Teglværk; Engholm Teglværk; Boring og Kalhave Teglværker; Brå Teglværk; Katrinehøj Teglværk; Tønballegård Teglværk; Ølsted og Grumstrup Teglværker

18/1 2012: Daugård Teglværk

21/3 2012: Horsens Kalkværk

19/5 2012: Halle Teglværk

10/7 2012: Teglværk med egen bro over Sundet: Hessellund Teglværk

Bjerrum, Paul: Teglværksindustrien i Bjerringbro kommune i 1855. I: Sol, vind, vand, jord. Fortællinger fra Viborg amt om menneskets brug af naturens ressourcer. Liva, 2001

Blicher St St: Viborg Amt. Beskrevet efter opfordring fra det Kongelige Landhuusholdnings-selskab. København 1839 s.203

Blinkenberg, Palle: Købmandsgården ved Ronæs bro. Vends, Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn, 1992 s.5-9.

Bock, O: Die Ziegelfabrikation, 1894

Bock, O: Die Ziegelei als Landwirtschaftliches und Selbständiges Gewerbe. Berlin 1898

Bock, O: Die Ziegelfabrikation. Bernh. Friedr. Voigt Verlag, Leipzig 1901

Bodilsen, Inge: Genbrugt gravhøj. Sønderjysk månedsskrift, 1989 nr 7/8 s 226-230

Boje, Per: Det industrielle miljø 1840-1940, 1976

Bolvig, Axel: Teglværkerne ved Egernsund. Dansk Industri 1989 nr 3 s 41-43

Borup, F: Teglværksindustri, 1886, København

Brask, Gert: En teglværkshistorie – Sølyst i Nivå. Karlebo Lokalhistoriske Forening, 1982

Bredsdorff: Aarhus amt, 1825

Brinck-Seidelin L C: Hjørring Amt. Beskrevet efter opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. København 1828 s 310-311

Bruun, Daniel: Danmark, Land og folk, Nordisk Forlag, København 1921

Bruun, Henry: Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil år 1900. Skrifter udgivet af Instituttet for historie og samfundsøkonomi, V, 1938

Carstensen, Carl: Oure Teglværk. I: Aastrup sogn på Falster s 129-131

Christensen, Andreas: Teglindustrien i Nybøl sogn. Historisk Forening for Sundeved 1993 s 6-17

Christensen C: Aalborg Amt. Beskrevet efter opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. København 1832 s. 136

Christensen, P: De gamle teglværker ved Dronninglund. Vendsysselske årbøger 1951-52

Christensen, Johannes T: Fra de små teglværker. I: Historisk samfund for Sorø Amt XXIII, 1935

Christensen, SO: Arbejderboliger på teglværkerne ved Egernsund. I: Fabrik og bolig, nr 2, 1981 s 3-18

Christensen, SO: Arbejderboligerne ved teglværkerne omkring Nybøl Nor og i Egernsund. I: PLUK fra forskningen i Sønderjylland, nr 2, 1982, s 1-7

Christiansen, Jørgen H, Bermann, Marianne, Sylvest, Eva og Trier, Else: Historien om et teglværk. Hakkemose teglværk 1847-1895. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup. 1995

Clausen, J: A/S De Forenede Teglværker i Egernsund 1894-1934, 1934

Clemmensen, C A: Aktieselskabet Faxe Kalkbrud. Et tilbageblik over selskabets virksomhed gennem 50 år. 1934

Clemmesen, Mogens: Slægtskabet mellem lombardisk og dansk teglstensarkitektur. Oldskriftselskabet 1922

Dahl, Børge: Håndværkets, handelens og industriens udvikling indtil 1848. Roskilde 1981. Heri uddrag af J O Rawert: Danmarks industrielle forhold fra de ældste tider indtil begyndelsen af 1848

Dalgas, C: Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Veile Amt. 1826

Dalgas, C: Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende: Ribe amt

Damgaard, Kjeld: Om at løbe med lap, om børstetræer og om palmestrygning. Helsingør Kommunes Museer 1997, udg. 1998 (om Kvistgaard teglværk)

Damgaard, Kjeld og Carsten Christensen: Kvistgaards historie. 1975 (om Kvistgaard og Gurreholms teglværker)

D.A. (Dansk Arbejdsgiver Forenings) Håndbog: (Liste over teglværker, der er medlem af foreningen) Diverse årgange

Dansk handel og industri, Kulturhistorisk Forlag, Odense 1934

Dansk Industriberetning. Udg. af Industriforeningen i København. 1906-. (indeholder oplysninger om start og nedlæggelse af teglværker, teglværksindustriens vilkår i det forløbne år mm

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. (artikler om teglværksteknologi), Diverse årgange

Dithmer, Hans Heinrich: Bemerkungen über die Beschaffenheit und Anvendung der Ziegelfabricate, mit Beziehung auf die aufzuführenden Gebäude, 1840, Flensburg

Djørup, C:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Thisted Amt

Doege, Christine: Ziegeleimuseen. udgiver: Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V., Bonn 2000

Duggen, Harald: Teglværker – teglgårde i Bov kommune: Fra Bov museum årgang 11, 1988 s. 11-17

Duggen, Harald: Teglværker langs med Flensburg Fjord, Eget forlag, Skovsende 1989

Duus, Arne: Rendbjerg Teglværk 1783-1928. Cathrinesmindes venner, 1996

Duus, Claus: Topographisch-historische Darstellung der Halbnsel Sundewitt. Schlesvig, 1836

Duus, P:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Sorøe Amt

Dyssel, JA: Om indretningen og anlægget af smaae teglbrænderie ved landsbyerne, Kgl. Landhusholdningsselskab, København? 1772. Udg. af W H Hansen. Skriftet er optrykt i Lerindustrien 1972 nr 5 s 70ff. Uddrag af skriftet optrykt i: Andersen, Lis Strunge: Danmarks Ruiner 6. Teglovne. Bevaringsarbejdet 1984. Skov og naturstyrelsen, 1992

Eg Peder: Give egnen. Give Borger- og Erhvervsforening 1984 s.44-47 (om middelalder teglovn i Lindeballe)

Egebjerg Turistgruppe: Langhøj. Miljø- og råstofhistorisk center. 1997

(Elnegaard, Karl): Dansk Teglmesterforening 1899-1824

Engelbrechtsen, Peder: Et teglværks historie. Fra Ribe amt Bd 22 nr 3, 1983 s 464-468

Eriksen, Th E: Den elektriske kraftinstallation på Nivågård Teglværk. Elektroteknisk Tidsskrift, 16 årg (1911-12) s 28-31

Eriksson, A: Murtegl og teglmurverk, 1932, Tegelbrukens Forsäljnings ab, Stockholm

Faber, Kim og Nielsen, Hanne Fall: Både og: Københavnernes havn fra A til Å. 2001

Fakse Kalkbrud 1884-1934. (om Vråmose teglværk s 58)

Falk C: Teglfremstilling (1 udg), 1960, Kalk. og Teglværkslab, Hasselager. Ny revideret udgave 1977

Falk C & Krejbjerg J: Teglfremstilling (2 udg), 1991, Kalk- og Teglinformation, Hasselager

Falster, Peder: Nogle fortællinger betræffende det Frederiksværkske Etablissement. København 1858. Genoptrykt i 1970erne

Finsen, Helge: Brændt ler og dansk bygningskunst. I: Johs Andersen og Viggo Sten Møller (reds) Keramik s 250-263. Jul Gjellerups Forlag, Kbh 1946.

Finsen, Vilh. H. (red.): Postadressebog for Kongeriget Danmark. 7 udg., København 1909

Fischer-Møller H: Teglværkskemi, 1906, Statsprøveanstaltens laboratorium, København, J Frimodts Boghandel

Foss, Alex.: Nogle punkter af de finere Teglværksvarers teknik. Den tekniske forenings årsskrift 1886-87, s76-, Kbh. 1887

Flytkjær, H C: Tørv, tegl og mergel. Rindom Hardsyssel Årbog 1978, s. 5-8

Fomsgaard, Henriette: Odgaard Teglværk. Egnshistorisk forening Thyholm og Jegindø, 28årgang 2001 side 5-10.

Frank, Peter: Husmænd i Vestsalling rejste et andelsteglværk. Skiveegnens Jul 1984 s 33-37

Frifelt, Salomon J og Kragelund, T Tobiassen: Teglstensbrokker i en plovfure. Gyldendal 1936

Fredriksson, Nils: Kompendium i Teglteknik, del 1 og 2, 2 udg 1946, A B Försökstegelbruket Svedale, Sverige

Germann, Marianne: Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, Årsskrift 1988 s68-77

Gausdal I: Lilleskov Teglværk i Tommerup, Foreningen Lilleskov Teglværk, Tommerup

Graugaard, Esben: Peder Teglbrænders teglværk i Vestervig. Sydthy Aarbog 1994, s 20-26

Green, H og Stein, H: Greens danske fonds og aktier. København, diverse årgange

Green, Theodor: Danske Fonds og Aktier. 1883, 1887, 1891, 1899,

Grüner, Haldur R: Mercantil-Calender. Udkom 1851-1859.

Hage Joh. Phil.: Kjøbenhavns Amt.Beskrevet efter opfordring af det Kgl. Landhuusholdnings-Selskab. København 1839 s. 273-274

Hage, Joh Phil:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Nye Mariboe Amt

Hage, Jørgen: Ringovnen ved Niva Å. Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn, 2001

Hald, J C:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Ringkøbing Amt

Hald, J C:Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Randerss amt, 1827

Hansen, Eigil: Bladstrup Teglværk. Fynske minder, 1971. Odense Bys Museer, Odense 1972

Hansen, Hans Munk: Teglbrænding i Rinkenæs sogn. Cathrinesmindes Venner, 1992

Hansen, Klaus Erik Hamann: Fra tegl til brød!. Skivebogen, Bind 87, 1996, s 106-123.

Hansen, Martin: Hedehusene, Kallerup og Baldersbrønde gennem tiderne. (Heri Hakkemose- og Hedehusene Teglværk). Hedehusene 1974.

Hansen Nielsen, Leif: Ad Industriens Vej. Studier i slesvig-holstensk industri 1864-1914 med særlig henblik på Nordslesvig. Skrifter udgivet af Historiks Samfund for Sønderjylland nr. 97. Aabenraa 2007, s. 129-146.

Hansen S: Varvighed i danske og skånske senglaciale aflejringer. Danmarks Geologiske Undersøgelser, II række nr. 63, 1940

Hansen, Th Kr: Teglbrænderi i ældre tid. I: Sprog og kultur. 1952, bind 19, p 1-9.

Harsberg, Vibeke: Teglværker på Broagerland 1850-1864. I: Broagerland VIII. Lokalhistorisk Forening for Broagerland, 1994.

Hartmann, Peter og Johnson, Helge: Hedehus – Teglværket i 100 år. A/S Hedehus- Teglværket 1896-1996.Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune 1996

Hartmann, Sys: 50 Palæer og landsteder, 1990 (om Ordrup Teglgård s. 134)

Hasle, Th:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Holbeks Amt

Haupt R: Die Bau- und Denkmäler in der Provinz Schleswig-Holstein, 1924

Hedegaard, E: Bladstrup Teglværk, Den Fynske Landsby, 1985. (Sejerskovvej 20, 5260 Odense)

Hessel, T m.fl. (reds): Birkerød – som det var og er. Birkerød egnshistoriske Studieklub 1977. (Bl a om Lauritsens teglv., Tornevang teglv, Store værk)

Hesselkjær, Susanne, Petersen, Yvonne og Aarøe Annemette (Red.): Teglværker og Ole Teglbrænders breve. (Jægerspris Teglværk)

Hjelm, Ernst: En teglmand: Antonie Hjelm. Ølgod Museum, Årgang 27, 1993 s 34-38

Hjermind, Jesper: Brokkernes budskab. Skalk 1995, s 16-17

Hjorth, F: Teglværksproduktionen paa Fyn for 100 Aar siden. Lerindustrien 12/7 1938 s 112-113

Hofman Bang J A: Bidrag til kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oeconomisk henseende. Odense amt. København1843 s 418-419

Holgersen, Ole: Der lå engang et teglværk. Tubberup Tidende 1983 nr. 7 s. 13-15

Hollænder, Erna og Hollænder, Sophus: Hollænders Teglværk: Koldingbogen 2000 s 67-74

Holst, E Møller: Drainrørsfabrikationens Udbredelse i Danmark. Ugeskrift for Landmænd 25 april 1856

Housted, Erik: Lidt om teglværkerne i Erritsø og omegn. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn, Årsskrift 1986 s 14-19, Fredericia 1987.

Hundebøl, Lis Møller: Da bonden brændte tegl. Tofterup 1982.

Hvass, Lone: Slottets teglovne. Gurre Slot 2003 s.124-129.

Hyldtoft, Ole: Moderne Teglværksteknik i 1850´erne. Dampteglværket Sorthat og Aldersro. Danmarks Tekniske Museums Årbog årg. 36, 1988. p 5-55.

Hyldtoft, Ole: Sorthat – et Pionerteglværk fra 1850erne. Bornholmske Samlinger 1989 s 113-126

Hyldtoft, Ole: Fem danske industrimonumenter. I: Fabrik og Bolig, 1989, nr 2 s 18-30 (Nivaagaard Teglværk)

Hyldtoft, Ole: Foreign Technology. Danish brick and tile industry. I: Kristine Bruland (ed): Technology transfer and Scandinavian Industrilization. Oxford 1991

Hyldtoft; Ole Teknologiske forandringer i dansk industri 1870-1896. Odense 1996.

Hyldtoft, Ole: Bevaring af danske industrimiljøer 1996-99. Fabrik og bolig 26 årg nr 1 side 3-13, 2000

Hyldtoft, Ole: Tunnelovnen, en dansk opfindelse der kom for tidligt. I: Dansk Kemi, 82, nr. 8, 2001 side 31-34

Håndbog for bygningsindustrien, Diverse årgange fra 1930. De seneste kan ses på www.hfb.dk

Jacobsen, Jørgen: Der lå engang et teglværk. Slægtsgaarden nr. 83, 1956 side15 (om Vosemose teglværk)

Jacobsen, Christian: Skærver, tegl og mosetørv. Råstoffer på Viborgegnen. Viborg Leksikon 5, Viborg 1987

Jarrum, Erik A og Fransen, Søren: Villingebæk Fiskerleje. I: Gilleleje Museum, 1993, bind 30 s 3-40.

Jensen, Emil: Troelstrup Teglværk ved Haslev. Historisk samfund for Sorø Amt, Årbog 1993 s 7-13

Jensen, Niels: Danske industribaner. J Fr Clausens forlag, 1980

Jessen, Else Vang (Red.): Hovedgaard – stationsby med vokseværk, 2009

Jessen, Else Vang: Livet på teglværket derefter. Hovedgaard – stationsby med vokseværk, 2009 s. 66

Jessen, Else Vang: Et halvt liv med teglværket. Hovedgaard – stationsby med vokseværk, 2009 s. 67-70

Johansen, Ernst: Teglværksdrift i Galten Kommune. Annales. Galten Egnsarkivs årsskrift 1988, nr. 8 p 100-113.

Johansen, Åge Sevel: Rebelsig Teglværk. Lokal-Årbogen 1984 s 63-66

Jonassen, Knud: Teglværksliv. Helsingør Kommunes Museer 1983 s 142-145

Jonassen, Otto: Drejø. 1989 (heri om Drejø teglværk)

Josephsen, Niels Brøndum: Med ler og tegl. I: Købstadsmuseet “Den Gamle BY”, 1984, s. 117-174

Junker, Jette Bie og Lyngby, Thomas: Cathrinesminde Teglværksmuseum, Vejledning til produktionsrundgang og katalog til udstilling om teglets historie. Cathrinesminde Teglværksmuseum 2002.

Jørgensen, Annelise Stockflet: Træk af Gadevangs historie. I: To skovbyer. Nødebo og Gadevang, 1982, årg. 1 s 26-29 (Gadevang Teglværk)

Jørgensen, Caspar: Fredede fabrikker opført efter 1840. Fabrik og bolig nr 1, 1992, s 40-41

Jørgensen, Holger: Horsens Nørrestrand. Horsens Museum, 1997.

Kalk- og Teglværkslab: Teglindustriens tørringsanlæg, 1976, Kalk- og Teglværkslab, Hasselager

Kalk- og Teglværkslab: Teglindustriens tunnelovne, 1979, Kalk- og Teglværkslab, Hasselager

Kathmann, Ernst: Lüneburger Ziegelstempel. I: Confederation. Compagnonnages Europeéns Eurpäische Gesellenzünfte nr. 46, marts 2000, s. 17 – 18.

Keck, A B: Industriens vugge stod ved Haderslev, Årbog Vojens ca 1998 s 5 – 13

Kerl, Bruno: Handbuch der gesammten Thonwaarenindustrie, 3 udg, 1907, Friedrich Bieweg und sohn, Braunschweig (findes i Nationalmuseets bibliotek i Brede)

Kieler, Vagn: Aalsgaarde Teglværk. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske forening, 2003

Kiirdal, Flemming: “Den sidste mohikaner”. Birkerød Lokalhistorie, 1996, årg. 7, nr 3 s 8-10. (om Tornevang teglværk)

Kirk, Aksel: Futtrup. Sydthy årbog 1990 s24-29

Kjær, Børge: Djurslands Kalk. Råstofudvinding og kalkværksindustri. Djurslands museum, 2001

Kjærgaard, Thorkild og Lyngby, Thomas: Matzens Teglværk Egernsund 1750-2000. Cathrinesminde Teglværksmuseum 2000.Også aftrykt i Cathrinesminde Teglværksmuseum Årsskrift XIV, 2001

Koch, Jan: Bagte sten. Skalk 1973 s. 3-9

Kgl Landhusholdningsselskab ved sekr. Hald: Om små teglværker. 1833

Kongeriget Danmarks Handelskalender: Se under: Meyer, A J og under: Prieme, O

Kongeriget Danmarks Handels- og Industrikalender 1904: se Barløse, Chr P

Korch, Morten: Sin egen sti. (Roman) København 1911.

Korch, Morten: Guldglasuren. (Roman) København 1913.

Korch, Morten: Det gamle teglværk. (Roman med kraftigt selvbiografisk islæt) København 1942.

Korch, Morten: Tæl kun de lyse timer. (Selvbiografi)

Korch, Morten A: Der går ingen lige vej. (Biografi) Branner og Korch, 1980

Korse A: Teglbrændingens historie på Broagerland, Fra Als og Sundeved XXXVII, 1958, Historisk samfund, Sønderborg

Kragelund, T Tobiassen: Gamle vestjyder fortæller om tegl- og kalkbrænding. Nationalmuseet 1953.

Kraks Vejviser. Københavns vejviser 1770-1863 Person register for København. Fra 1863 bliver T Krak redaktør og udgiver. Fra 1863 Personregister, real-, fag- og firmaregister, og fra 1864 husregister. Fra 1905 udvides Kraks vejviser til at omfatte hele landet. Der er herefter et samlet, systematisk fagregister for hele landet (med liste over eksisterende teglværker)

Kraks Legat: Danmarks ældste forretninger. 1 udg. 1910 indeholder oplysninger om bestående forretninger grundlagt før 1860. 2 udgave 1915 indeholder oplysninger om bestående forretninger grundlagt før 1871, mens 3 udgave fra 1940 indeholder oplysninger om bestående forretninger fra før 1901.

Kraks Legat: Kraks Blå bog. Biografisk årbog udgives fra 1910.

Kristiansen, Bodil: Landsbyen Bregninge. I: Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge. Ærøs Natur- og Energiskole, 1996 (heri om Bregninge teglværk)

Kühn, Hans Joachim: Von Nonnen, Nasen und Mönchen. I: Monumente. Magazin für Denkmalkultur in Deutchland. 4 Jhg. nr. 5/6 1994

Kähler, Gustav: Ungdomserindringer, Axel Simmelkiær, København 1907. Genoptrykt Korsør Bogtrykkeri, 1953

Kähler, Gustav: Fortsættelse af mine ungdomserindringer fra 1907. Findes som manuskript fra 1910 og er genoptrykt sammen med “Ungdomserindringer” (se ovenfor)

Kaae, Alfred: Ulfborg, bd. 2, Ulfborg 1956 (om Skærum Mølle og Vosborg Teglværk s. 87-88)

La Cour, J C B: Danske gårde, 13 bind, 1906-1918

Lagerlöf, Selma: Selander. Juleroser 1941, Gyldendal

Lampe, Jens: Teglværket i Sottrupskov. Årsskrift for Sottrup sogn 1991 s 41-45

Lampe, Jens Kongsted: Teglværker i det østlige midtjylland. Østjydsk Hjemstavn, 1994 p 86-104

Langberg H: Danmarks bygningskultur I og II, Nordisk forlag, 1955

Larsen, Anna: Husmænd og Teglværksfolk. I: Fra Københavns amt 1936-37, Roskilde 1938

Larsen, Lars Henrik: De fynske teglværker. 2000

Larsen N-H: Stemplede vingetagsten, Bygningsarkæologiske studier, 1986 s. 101-110

Lauridsen, Henning R: Kalk- og Teglværker. Indledende undersøgelser på Struer og Thyholmegnen. FRAM 1984 p 88-120

Lauridsen, John T: Klatterup. Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990.

Lauridsen, John T: Teglværksliv i 1890´erne. Nogle erindringer af Søren Vasegaard. Fra Ribe amt, Bind XXVIII-3. Historisk Samfund for Ribe amt, 2001

Lervareindustrien, 1907 eller 1908-? (fortsættelse af Nordisk tidsskrift for Lervare- og stenindustri)

Liebe, J: Departementstidenden. 1848 side 422-423 Cirkulære om teglovnes indretning m h t brandfaren.

Lund, Frode: Teglværker på Ærø. I: Fynske Minder 1968, s 234-249, Odense 1969

Lund H, Millech K (eds): Dansk Bygningskunst fra oldtid til nutid, Hirschsprung

Lütken, Otto Diderik:  Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Præstøe Amt

Madsen, Ernst: Kathrinebjerg Teglværk. Egnsbogen, Grindsted-Billund, 1991, s. 21-25

Malmgren, N: Danmarks Industrielle Etablissementer i billeder med tekst. Serien 1, 1888.

Malmgren, N: Danmarks Industrielle Etablissementer i billeder med tekst. Serien 2, 1889.

Meyer, A J: Kongeriget Danmarks Handelskalender, 1883-84

Meyer, A J: Kongeriget Danmarks Handelskalender, 1887-88

Meyer, A J: Kongeriget Danmarks Handelskalender, 1891-93

Meyer, Ole: De tavse bygninger. Aristo, 2000

Meyer-Nellm G: Handbuch der Brickologie (Ziegelkunde). Wuppertal 1985

Mikkelsen, Kent: Vosborg Teglværk på Skærum mølle, 1986

Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen: Industribygninger og deres bevaring, København?

Millech K, Fisher K: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, 1977

Mortensen, Henrik Bugge: Danmarks smukkeste fjord II., s 96-102, 2000 (om Vindø teglværk)

Mortensen, Henrik Bugge: Ler, tegl og prægtige bygningsværker. Forlaget Rebild, 1998. (100 års jubilæumsskrift for Volstrup teglværk ved Sæby)

Mortensen Inge, Boesgaard Ruth: Teglværker i Hejls sogn. Lokalhistoriske forening og arkiv for Hejls-Hejlsminde, Årbog 2000

Mortensen, Rasmus: Balle Sogn, 1946. (heri om teglværkerne i Lysbro)

Müller Bertel Budtz: Mursten. Brug mursten til dit hus, 1934

Møller E: Tegl 800 år i Danmark. Tegl 8, 1964, Teglinform, Hasselager

Møller SE (red): Kalk og tegl i dansk byggeri. 1968, Kalk og teglværksforeningen af 1893

Nationalmuseet: Gamle vestjyder fortæller om tegl- og kalkbrænding, 1953

Nielsen A: Industriens Historie i Danmark. Bind III, 1944, København

Nielsen, Axel: Det gamle teglværk. I: Brødeskov jul, 1987 s 10-13. (Hammersholt teglværk)

Nielsen, Carl: Min fynske barndom

Nielsen, Flemming: Tegl i Nordjylland. Fremstilling og anvendelse o. 1200-1800. Hæfte 1. Forlaget Bygholm, Frederikshavn 1988.

Nielsen, Flemming: Tegl i Nordjylland. Fremstilling og anvendelse o. 1800-1900. Hæfte 2. Forlaget Bygholm, Frederikshavn 1989.

Nielsen, Flemming: Tegl i Nordjylland. Teglværksindustri og stationsbyer. 1880-1920. 1991

Nielsen H: Teglværket, i: Faglig læsning 14 årgang, 1941

Nielsen, Jytte og Kristensen, Frits Beck: Risby teglværker og deres ejere. I: Henning Sørensen (red) Risby – en gammel by i en ny skov. Udg: Lokalhistorisk Samlings Venner, Albertslund, 1996

Nielsen, Leif Hansen: Ad industriens vej. Studier i den slesvig-holstenske industri 1864-1914 med særlig henblik på udviklingen i Nordslesvig. Aabenraa 2004 s.161-182

Nielsen, Niels Løgager: Skitser til en industrihistorie. Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og Mols Herreder. Historisk Aarbog fra Randers Amt 1989 p13-22.

Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt herred (Ribe Amt). 1870. Genudgivet 1976. Tilsvarende findes af samme forfatter herredsbeskrivelser fra Ribe Amt: Gørding herred, Slavs herred, Skast herred, Vester Horne herred. Fra Ringkøbing Amt: Ginding herred, Hjerm herred, Nørre Horne herred, Skodborg herred, Vandfuld herred.

Nielsen S: En middelalderlig teglværksindustri i Pamhule skov nær Haderslev. Antikvariske Studier 3, 1979 s. 87-106, Kbh.

Nordisk tidsskrift for lervare- og stenindustri, Kbh., 1898-1906 el 1907. (fortsætter som Lervareindustrien)

Nordiske Industriudstilling 1888 (Materiale i Erhvervsarkivet, Århus)

Nørgård Hans: Teglværkerne ved Stenstrup Issø, I: Årbog for Svendborg og omegns museum 1987 s54-68, Svendborg, 1988

Nørgaard, Olaf: Hillingsø Teglværk 1875-1906. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1965, Thisted 1965

Nørregaard, Georg: Arbejdsforhold indenfor Dansk Haandværk og Industri 1857-1899. København 1943. Genoptrykt 1977, Selskabet for udgivelse af kilder til Danmarks Historie, København.

Ohlsen, Sven: Teglværker i Hoptrup sogn. I: Langs fjord og dam. Lokalhistorie omkring Haderslev, 1996, s 62-67

Olsen, Alfred: Dyrnæs teglværk 1875. I: A Hansen(red): Horns Herred Historier. Jægerspris Historiske Forening, 1995. Genoptryk af artikel i Lerindustrien, 40 årgang, 1937

Olsen, Alfred: Lejregårds Teglværk. Lerindustrien 15/9 1933

Olsen, Svend: Et tilbageblik på “oktober 1943” på Humlebæk Teglværk A/S. Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske forening, 1985

Ottosen, M: Rapport: Teglværksundersøgelsen 1986. Museernes samarbejdskreds for industri og håndværk.

Paulsen, Kim Jacobus: De danske teglværker 1997. Cathrinesminde Teglværksmuseum, 1997

Pedersen, Helle Bjerrum: Nogle teglværker i det gamle Fjends herred. Skiveegnens Jul 1995 s 48-55

Pedersen, Jacob Hanquist: Hovedgaard Teglværk. Hovedgaard – stationsby med vokseværk, 2009 s. 46-53

Pedersen, Jørgen Vilhelm og Pedersen, Pia Blak: Tre generationer på Hovedgaard Teglværk. Hovedgaard – stationsby med vokseværk, 2009 s. 54-65

Pedersen, Kenno: En lokalhistorisk undersøgelse af industrialiseringen i Helsingør 1847-1883. Speciale.

Pedersen, Kenno: Helsingørs Teglværker. I: Kenno Pedersen: Helsingør – Historiske tidsbilleder s 49-54. Nordisk Forlag for videnskab og teknik. Helsingør 1984.

Pedersen, Kenno: Industrier i Helsingør før det 20. århundrede. Fra Frederiksborg amt, 1973 s. 5-

Pedersen, Kenno: Nogle af de tidlige industrier i Helsingør.

Pedersen, Niels-Jørgen: Humlebæk Teglværk og flisefabrik. Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Årsskrift 2001

Petersen, Egon Westergaard: Teglbrænderslægter gennem 300 år 1675-1976. Duplikeret bog, som findes i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Lånes ikke ud.

Petersen, Peter: Da bønderne brændte tegl. Historisk årbog for Feldsted sogn årg. 1, 1983 s 3857

Petersen, Peter: Da bønderne brændte tegl. Historisk årbog for Feldsted sogn årg. 2, 1984 s 55-69

Petersen, Peter: Teglværket i Ny Skovbøl. Sønderjysk Månedsskrift, 61 årgang, 1985, s 39-46

Petersminde Tegl nr. 1. 2004

Petersson, Lennart og Hermansson, Jan I: Norreborg mellan Laebrinken och Haken, En bok om tegelindustrin på Hven. 1999

Petresch-Christensen C: Lidt om gamle teglstensmærker navnlig de på Skagen fundne, Jydske Samlinger 5, IV,1, Århus 1938 s 230-235

Pfeffer, Heidi: Hasle Klinker og Chamottestensfabrik i 150 år. Rønne 1993.

Pfefferkorn, Rudolf: Norddeutsche Backsteingotik. Hamburg 1990.

Pihl, Ole: Anvisning til, paa en ny og forbedret maade at anlægge og drive Teglverk. København 1802. Universitetsboghandler Brummers forlag

Pinkl V: Das Einsetzen der verschiendenen ziegelsorten, 1927

Prieme, O: Kongeriget Danmarks Handelskalender 1896-97

Prieme, O: Kongeriget Danmarks Handelskalender 1901-02

Prior, Axel A/S: Prisliste over Bygningsartikler m.m. København 1913

Rasmussen Arne: Tegl og teglværker i Dreslette sogn. I: Vestfynsk Hjemstavn 1999 s.49-52

Rasmussen J & Meyer O: Gamle Teglværker, 1968, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København 1968

Rawert OJ: Kongeriget Danmarks industrielle forhold fra de ældste tider til begyndelsen af 1848, 1850. Store dele genfortalt i: Børge Dahl: Håndværkets, handelens, og industriens udvikling indtil 1848.

Reddersen, Jacob: AKB, Historien om stiftelsen af et almennyttigt boligselskab. Arbejdernes Kooperative Byggeforenings 80 års jubilæum 1993

Roland, Anders: Äldre Taktegel. Sveriges Tegelindustriförenings populära yrkesböcker No. 6, Helsingborg 1912

Rowden E: The firing of bricks, 1964

Rudkøbing Byhistoriske arkiv: Rudkøbing – Dengang. Byen i billeder 1865-1915. (heri billede af Rudkøbing teglværk)

Rung, Grete: Ringovnen på Skullerupholm Teglværk. Årsskrift fra Roskilde Museum. 1995 s99-108.

Rupp, Erwin & Friedrich, Günther: Die Geschichte der Ziegelherstellung. Bonn 1993

Rørmand, Gunnar: Sleth Teglværk. Jysk Åbent Universitet, Årsopgave i Lokalhistorie 1987.

Rårup, Vagn Juul: Stenderup Teglværk i familien Bechs tid 1904-65. Glud Museum, Årsskrift 2001.

Salomon, Ib: Altmuligmand på teglværket. I godt selskab. Odder museum 2003 side 14-19 (om Christianslund Teglværk)

Schirmböck, Anton: Abenländische Aspekte der Österreichischen Ziegelforschung. Årstal?

Schmidt A: Die Brennöfen der Gross- und Feinkeramik und die Mörtelindustrie, 1948

Schlöpfer P: Die wärmetechnischen Grundlagen des ofenbetriebes, 1935

Schovelin, Jul: Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. I: De danske byerhverv i tekst og billeder, København. København 1904.

Schyia, Lothar: “Gut Brand!”. Der Siegeszug des Ringofens. Anderweit, Suderburg-Hösseringen, Tyskland, 2000

Schütte, J C: Bidrag til kundskab om de danske provindsers nuværende tilstand i oekonomisk henseende. Skanderborg amt, 1844

Seisbøll, Lise (red): Til kunst skal du brændes. Keramisk kunst fra Tommerup 1985-1998, Rhodos 1998

Severinsen, Malene: Danmarks ældste industri. Børsen 6/2 2007

SID: Arbejdsmandens historie i 100 år, Fabrik, Transport, Byggeri

Skive kommunes historie fra oldtid til 1880. Skive Museums Forlag 2001

Skive kommunes historie fra 1880-1940. Skive Museums Forlag 2002

Skive kommunes historie fra 1940-2003, Skive 2003

Solvang, Gunnar: Hegnetslund Teglværk og lervarefabrik. Årbog for Køge Museum 1991 s. 5-26

Sommerfeldt, E J: Forelæsninger over Huusbygningskunsten 1, København 187

Steenberg, J: Studier i dansk og nordtysk teglstensarkitektur i det 13. århundrede, GEC Gad, København 1935

Stømstad, Poul: Københavnske Fabrikker omkring 1890 (omtaler Aldersro teglværk). København 1973

Strømstad, Poul: Et industrihistorisk monument – Nivågård teglværks ringovn. I: Peter Dragsbo og Nina Fabricius (reds): Kulturbevaring og dagligt liv. Statens Museumsnævn 1987.

Surland, Axel: Danmarks Arkitekter, Arbejdets bygninger. 2 udg 1985, Gyldendal. (ISBN 87-00-94834-9

Svenson E: Byggematerialer III, Kbh., 1911

Søgaard, Helge: Teglstensmærker i “Den Gamle By”. Den Gamle By, årbog 1944 side 35-45

Søgaard, Helge: Teglstensmærker fra Svendborg. Den Gamle By, årbog 1945 side 44-47

Søgaard, Helge: Et nyfundet teglstensmærke. Den Gamle By, årbog 1948 side 63

Søndergaard, Steffen M og Tuxen, Poul: Gamle huse i Sønderho. 1980 (heri murstens stempler)

Sørensen, Egon: Hverdage i Hillerød 1950-54. I: Årbog for Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1990 s 127-138

Sørensen, Palle: Polakkerne og Nivå. Frederiksborg Amts avis, 29/6 1982

Sørensen, Th.: Statistik over ulykkestilfælde under arbejde, Kbh. 1882. (Statistik for året 1880)

Sørensen, Th.: Ulykkestilfælde under arbejdet i Kongeriget Danmark 1880-1884. 1887

Teglindustriens tekniske tjeneste: Fremstilling, Tegl 1, 1960, København

Teglværkernes Håndbog: Dansk Teglmesterforening og Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

Teglværksbladet. Udg. af Dansk Teglmesterforening af 1899. 1902-1903 (Indgår herefter i Nordisk Tidsskrift for Lervare- og sten-industri)

Teglværksforeningen af 1893 gennem femogtyve år 12 april 1893 – 12 april 1918, København 1918

TEK-SAM: Teglbranchen og dens arbejdsprocesser, 1979, TEKSAM RUC, Roskilde

Thelander, Michael: Helgenæs Teglværk. Nakskov Naturskole. Projekt Skoleskov 1987-1997 (Jubilæumshæfte)

Therkelsen, Harald: Storindustri ved Daugård strand. (Daugård Teglværk). Hedenstedposten ca. 1980-85.

Thomsen Lasse: Teglproduktionen i Danmark. Råstofkontorets teknologiserie nr. 3, Fredningsstyrelsen, København 1980

Thaarup, Frederik:  Bidrag til kundskab om de danske provinsers nuværende tilstand i økonomisk henseende: Bornholms amt samt Christiansø

Toft, Søren: Lidt om teglværkerne i Seest. Koldingbogen 1999 s. 92-96.

Tornehave, Bodil: Teglproduktion på Bornholm. I: Robert Egevang og Johannes Thoms (eds) Rønne købstad i 650 år. Rønne Byforening 1977

Tordrup, Søren: Teglstens mærker fortæller meget om fortiden. I: Orientering. Køge Museum, 1 årg. nr. 1, 1977.

Trier, Else: Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid. (Heri Hedehusene Teglværk, Hakkemose Teglværk mm). Udg. Høje-Taastrup Kommune 1993.

Trustkommission ved lov nr 128 af 31 marts 1949: Betænkning nr. 176: Teglværksbranchens konkurrenceforhold. 1957

Tychsen H & Frederiksen C: Matzens Teglværk, Iller, 1989, Cathrinesmindes venner

Tørring sogns historie, træk fra. 1974. (om Skovbankgård Teglværk)

Uhre, Rudolf: Svendsholm Teglovn. Egnshistorisk Studiecenter, Ulfborg Vemb. Årsskrift 10 årg. 1996 s 28-51

Uhre, Rudolf: Svendsholm Teglovn. Hardsyssel årbog, 1996 s 45-60

Verdensudstillingen i London 1851. “Official descriptive and illustrated Catalogoue of the great Exhibition”.

Waldegg, Edmond H von: Die Kalk-, Ziegel- und Röhrenbrennerei, 1861, Theodor Thomas, Leipzig,

Waldegg Edmond H von: Die Ziegel- Röhren- und Kalkbrennerei, 4 udgave, Theodor Thomas, Leipzig 1891

Valentiner, Otto: Den gamle geværfabrik i Hellebæk. Hellebæk-Aalsgård Egnshistoriske Forening, 1992

Vasegaard, Søren: Teglværksliv i Esbjerg i 1890erne. Fra Ribe Amt Bind 28 nr 3, 2001.

Vestergaard, Torben A. Fra de Forenede Teglværker A/S til Egernsund Tegl a.m.b.a. 1994-2006. Museum Sønderjylland og Egernsund Tegl a.m.b.a. 2006.

Vestergaard Torben, A. (red): Udsigt fra teglværksbyen Egernsund. R.J. Dethlefsens og R. Møllers fotos 1902-05 og 1962. Årsskriftet XX. Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesminde Venner 2007.

Vestergaard, Torben A.: Indvandring og udsving i teglværksindustrien. I Indvandring til alle tider. Årbog for Museum Sønderjylland 2011, s. 45-62.

Vestergaard, Torben A.: Teglværkslandet ved Flensborg Fjord. I Lis Mikkelsen, Frode Sørensen og Ingolf Haase (red): Fyrretyve Fortællinger fra Sønderjylland. Sprogforeningen 2014, s. 166-175.

Vestergaard, Torben A. (red): Det moderne gennembrud på teglværkerne – ingeniørernes bud på æltning og brænding af ler. Årsskiftet XXX. Museum Sønderjylland Cathrinesmindes Venner 2017.

Vestergaard, Torben A. og Jørgen G. Berthelsen: Flensborgsten på De Amerikanske Jomfruøer (med tysk og engelsk sammenfatning). Marco L. Petersen (red/Hrsg): Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Syddansk Universitetsforlag 2018, s. 137-147.

Wetlesen, A Wessel: Teglværksforeningen for Jylland. Festskrift i anledning af 25 aars jubilæet 5 december 1898 – 5 december 1923. Århus 1923.

Wetlesen A Wessel: Teglværksforeningen for Jylland 1898 5 dec. 1948, 1948, Aarhus

Wijnblad Carl: Afhandling om Mur og Tak=Tegelbruks Indrättande. Stockholm 1762. Findes på Det Kongelige Bibliotek.

Willerslev, Richard: Studier i dansk industrihistorie 1850-1880. Einar Harchs forlag, København 1952. Genudgivet af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København 1978.

Willerslev, Richard: Den glemte indvandring. Den svenske indvandring til Danmark 1850-1914. 1983, Gyldendal

Windoffer B: Bachsteinbanten – zwischen Lübeck und Stralsund, Berlin 1990.

Wolf, Hans: Teglværksejer Hollensen – Brevveksling fra østfronten 1915-18 og dagbøger 1930-43. Årsskrift XVII. Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner 2014.

Zakariassen, Hans: Teglindustriens Historie. Dreyers forlag, Norge (fortegnelse over norske teglværker

Ziegeleitechnische Jahrbuch

?forfatter?: Ziegel als gestaltendes element, Interbuch, Berlin, 1961

Zsutty, Gerhard: Der Hoffmann´sche Ringofen. Wiener Ziegelmuseum, 2000

Østergaard, Jens: Af Ebberødgaards historie. Fra Frederiksborg Amt, 1956.

Aaman Sørensen, Morten: Tagsten – fra bæverhaler til vingetagsten. Tegl 3 s 12-13